De omgang met het paard is het uitgangspunt van al het geleerde. Je leert je paard kennen en je kunt aanvoelen hoe het reageert op de signalen (hulpen) die je het geeft. Je leert om zelfstandig te reageren op je paard en een situatie in te schatten en adequaat te reageren. Je leert hoe een goede zithouding het rijden makkelijker maakt.

Maar bovenal leer je hoe fijn het is om met paarden om te gaan en lekker buiten in het bos te rijden en plezier te hebben met andere kinderen. Alle lessen bestaan uit drie componenten, het verzorgen van het paard, het grondwerk, en het rijden.

Er zijn verschillende niveaus in de lessen. Een kind zal alleen naar een volgend nivo gaan als dat volledig verantwoord is.

Globaal gezegd is er de volgende opbouw in de niveaus; 

Tijdens de basislessen staan, goed zitten, vertrouwen en veiligheid centraal. Daarna komt er aandacht voor het sturen van het paard en de verschillende hulpen die daarbij gebruikt worden. Er wordt meer gedraafd en de galop wordt een onderdeel van de les. In het leren geven van de juiste hulpen aan het paard kan steeds meer verfijning worden geleerd door op verschillende manieren een dialoog te leren aangaan met je paard. Je leert steeds beter te luisteren naar je paard terwijl jij duidelijke leiding geeft aan je paard. Zodra de ruiter er aan toe is komt het rijden van de verschillende gangen van een ijslander aan bod.

Als er zich tijdens de lessen zaken aandienen die een intensievere begeleiding vragen, is het mogelijk om een afspraak te maken voor een privé les waarin dat aspect alle nodige aandacht kan krijgen.

De privélessen vormen zo een mogelijkheid tot verdieping van de lessen en een geheel individuele afgestemde leerweg voor de ruiter.

Er is op dit moment een apart lesuur voor volwassenen waarin het nivo wordt aangepast aan de deelnemers ter plekke.

Contact